Vytvoriť faktúru

D & K - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno D & K
Stav Zrušená
IČO 35685999
DIČ 2020348055
Dátum vzniku 15 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & K
90043
Hamuliakovo
Finančné informácie
Zisk -660 €
Aktíva 29 491 €
Vlastný kapitál -11 263 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245988244, 0903403924
Mobile phone(s) 0903403924
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 656
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 656
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 656
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,920
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,740
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,865
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,576
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,335
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,978
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -660
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,911
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,897
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,897
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 660
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 660
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -660
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -660
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -660
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:35685999 DIČ: 2020348055
 • Sídlo: D & K, 90043, Hamuliakovo
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2016Zrušené obchodné meno:
   D & K spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   288 Hamuliakovo 900 43
   26.02.2004Nové sidlo:
   288 Hamuliakovo 900 43
   06.07.1998Nové obchodné meno:
   D & K spol. s r.o.
   15.03.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným