Vytvoriť faktúru

OWEXCHEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OWEXCHEM
IČO 35686022
DIČ 2020309775
IČ DPH SK2020309775
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OWEXCHEM
Gorkého 2019
95501
Topoľčany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 178 270 €
Zisk -118 197 €
Aktíva 2 107 599 €
Vlastný kapitál 1 433 600 €
Kontaktné informácie
Email owexchem@ba.psg.sk
Phone(s) 0252965677
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,216,102
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 577,504
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 577,504
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 149,299
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 415,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,266
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,741
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,636,835
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 70,325
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 70,325
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,474,586
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,357,772
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,357,772
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 32,660
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84,154
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,924
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 91,334
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 590
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,763
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,612
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 151
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,216,102
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,111,186
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 726,460
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 491,967
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 496,184
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,217
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -118,197
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,104,916
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,258
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,258
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 360,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 94,616
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 84,362
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,362
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,387
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,449
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,418
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,221
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 631,221
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,807,456
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,178,270
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,804,442
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,014
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 370,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 814
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,261,457
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,645,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,817
D. Služby (účtová skupina 51) 76,044
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 127,363
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,145
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,474
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,744
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,450
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,589
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,589
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 340,566
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,531
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83,187
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,498
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,908
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 22,906
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,038
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,617
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,617
O. Kurzové straty (563) 21,692
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,729
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -115,317
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -118,197
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
 • IČO:35686022 DIČ: 2020309775 IČ DPH: SK2020309775
 • Sídlo: OWEXCHEM, Gorkého 2019, 95501, Topoľčany
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 18.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Molčan 9 960 € (100%) Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2016Nové sidlo:
   Gorkého 2019 Topoľčany 955 01
   06.12.2014Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   04.12.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.03.1996
   19.01.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   OWEXCHEM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)