Vytvoriť faktúru

sanofi- aventis Pharma Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno sanofi- aventis Pharma Slovakia
IČO 35686049
DIČ 2020308653
IČ DPH SK7020000240
Dátum vzniku 15 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo sanofi- aventis Pharma Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 445 787 €
Zisk 419 202 €
Aktíva 4 137 799 €
Vlastný kapitál 2 101 565 €
Kontaktné informácie
Email eleonora.petroova@sanofi.com
Phone(s) 0233100100, 0233100210
Fax(es) 0233100199
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,946,451
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 144,425
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 12,141
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 12,141
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 132,284
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,771
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 81,513
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,700,971
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 178,644
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 178,644
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,422,806
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,153,996
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,119,638
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,358
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,256,810
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 99,521
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 99,521
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 101,055
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 101,055
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,946,451
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,520,767
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 615,183
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 615,183
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 61,518
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 61,518
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,424,864
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,424,864
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 419,202
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,425,684
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118,173
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 118,173
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,616,221
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,087,228
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,813
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 375,415
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 228,094
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 105,079
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 195,820
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 691,290
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,138
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 641,152
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,445,787
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,433,955
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,107
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,725
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,793,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 570,637
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 68
D. Služby (účtová skupina 51) 4,243,886
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,833,420
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,850,222
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 947,761
4. Sociálne náklady (527, 528) 35,437
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,350
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 94,933
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 94,933
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,258
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 652,235
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,619,364
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,575
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,259
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,157
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 102
XII. Kurzové zisky (663) 316
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,033
O. Kurzové straty (563) 5,797
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,236
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 640,777
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 221,575
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 261,352
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -39,777
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 419,202
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
 • IČO:35686049 DIČ: 2020308653 IČ DPH: SK7020000240
 • Sídlo: sanofi- aventis Pharma Slovakia, Einsteinova 24, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Soňa Porubská, PhD. Kráľovské údolie 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 31.12.2015
  Colette Mutschler avenue de la Garde de Gargan 21 Livry-Gargan 931 90 Francúzska republika 31.12.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SANOFI- AVENTIS PARTICIPATIONS 615 183 € (100%) Paríž 750 08 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Soňa Porubská , PhD. Kráľovské údolie 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 31.12.2015
   Colette Mutschler avenue de la Garde de Gargan 21 Livry-Gargan 931 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 31.12.2015
   25.04.2014Nové predmety činnosti:
   Vedenie účtovníctva
   01.01.2010Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   27.01.2009Noví spoločníci:
   SANOFI- AVENTIS PARTICIPATIONS rue La Boétie 54 Paríž 750 08 Francúzska republika
   28.12.2005Nové obchodné meno:
   sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o.
   23.10.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   09.05.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   15.03.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   konzultačná činnosť ohľadom farmácie