Vytvoriť faktúru

AUTOSERVIS MOTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOSERVIS MOTO
IČO 35686090
DIČ 2020348121
IČ DPH SK2020348121
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOSERVIS MOTO
Furmanská 2
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 323 €
Zisk -2 947 €
Aktíva 91 904 €
Vlastný kapitál -247 284 €
Kontaktné informácie
Email motospol@zoznam.sk
Phone(s) 0264286952, 0915837307
Mobile phone(s) 0903724959
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 93,056
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,769
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,769
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,769
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,257
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 72,049
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 72,049
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,191
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,462
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,462
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,729
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,017
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 139
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,878
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,056
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -288,764
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -292,622
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 339
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -292,961
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,947
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,670
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 557
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 557
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 381,113
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,585
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,585
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 293,954
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,090
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 423
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 150
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 90,323
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 90,323
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 90,151
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 172
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,016
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,338
D. Služby (účtová skupina 51) 16,534
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,450
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,939
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,511
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 132
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,331
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,331
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,693
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,279
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 254
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 254
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,947
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,947
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
 • IČO:35686090 DIČ: 2020348121 IČ DPH: SK2020348121
 • Sídlo: AUTOSERVIS MOTO, Furmanská 2, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05 24.06.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Richard Špánik 6 640 € (100%) Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2016Nové predmety činnosti:
   podriadený finančný agent v sektore poistenie a zaistenie
   16.07.2014Noví spoločníci:
   Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.06.2014
   24.02.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   AUTOSERVIS MOTOSPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)