Vytvoriť faktúru

VAKS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VAKS
IČO 35686103
DIČ 2020348110
IČ DPH SK2020348110
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VAKS
Svíbová 3063/4
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 229 €
Zisk -11 846 €
Aktíva 15 478 €
Vlastný kapitál 12 423 €
Kontaktné informácie
Email vaks@vaks.sk
Phone(s) 0265427711, 0903203575, 0911565725, 0244464628
Mobile phone(s) 0903203575, 0911565725
Fax(es) 0265427711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,369
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,369
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,602
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,181
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 654
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 389
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 103
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,550
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 578
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,650
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,650
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,109
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,846
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,972
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,187
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 334
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 794
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,308
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,751
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 785
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,229
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,321
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 908
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,942
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,961
C. Služby (účtová skupina 51) 4,936
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,862
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 537
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,171
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 112
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,363
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,713
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,424
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 175
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 175
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -173
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,886
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,846
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015