Vytvoriť faktúru

DG Tip - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DG Tip
IČO 35686162
DIČ 2020331258
IČ DPH SK2020331258
Dátum vzniku 19 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DG Tip
Hattalova 3342/12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 271 359 €
Zisk 23 475 €
Aktíva 99 818 €
Vlastný kapitál 42 146 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@dgtip.sk
Phone(s) 0244642061
Mobile phone(s) +421903771443, 0907748900
Fax(es) 0244454479, 0244642061
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 99,056
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,550
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,870
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,680
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,680
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,466
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,933
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,933
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,041
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 64,041
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,041
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,492
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 833
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,659
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,040
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,040
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,056
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,621
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,864
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,864
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,685
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,685
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,475
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,435
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,729
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,729
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,706
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,565
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,565
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,778
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 808
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 271,359
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 252,307
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,047
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,305
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 188,586
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 889
D. Služby (účtová skupina 51) 31,430
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,789
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,692
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,227
4. Sociálne náklady (527, 528) 870
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 408
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,054
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,449
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 96
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 691
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 691
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -595
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,459
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 984
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 984
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,475
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686162 DIČ: 2020331258 IČ DPH: SK2020331258
 • Sídlo: DG Tip, Hattalova 3342/12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 11.08.2000
  Ivo Kazda U Leskavy 730/32 Brno 625 00 Česká republika 02.10.2012
  Libor Daněk Mojžíšova 2901/17 Brno 612 00 Česká republika 01.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DG Tip, spol. s r.o. 16 597 € (100%) Brno Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.07.2013Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2000 Skončenie funkcie: 30.06.2013
   24.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2000
   18.10.2012Nové obchodné meno:
   DG Tip, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 3342/12 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ivo Kazda U Leskavy 730/32 Brno 625 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.10.2012
   JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2000
   17.10.2012Zrušené obchodné meno:
   DG Tip, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studená 35 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Sklabinská 7521/12 Bratislava - Rača
   05.08.2004Nové sidlo:
   Studená 35 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Daněk Mojžíšova 2901/17 Brno 612 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2004
   04.08.2004Zrušené sidlo:
   Krajná 29 Bratislava 821 04
   11.08.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Sklabinská 7521/12 Bratislava - Rača
   10.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Englišová Fedinova 3 Bratislava
   12.10.1998Noví spoločníci:
   DG Tip, spol. s r.o. IČO: 41 605 403 Stará osada 15 Brno Česká republika
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   DG Tip, spol. s r.o. IČO: 41 605 403 Foltýnova 31 Brno Česká republika
   11.06.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Fuňák Benkovce 98 Vranov nad Topľou
   19.03.1996Nové obchodné meno:
   DG Tip, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajná 29 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   DG Tip, spol. s r.o. IČO: 41 605 403 Foltýnova 31 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Englišová Fedinova 3 Bratislava
   Mgr. Milan Fuňák Benkovce 98 Vranov nad Topľou