Vytvoriť faktúru

TEKTIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEKTIT
IČO 35686286
DIČ 2020331269
IČ DPH SK2020331269
Dátum vzniku 19 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKTIT
Majerská ul. 2/A
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 715 €
Zisk -3 100 €
Aktíva 47 526 €
Vlastný kapitál 45 978 €
Kontaktné informácie
Email tektit@tektit.sk
Phone(s) 0244680991
Fax(es) 0244873852
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,859
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,859
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,318
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,741
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,741
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,577
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 217
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 217
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,324
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,850
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 474
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,859
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,878
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,338
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,338
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,100
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -2,019
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -2,019
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,887
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,887
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 801
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 244
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 579
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,755
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -23,285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 94,595
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 94,715
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,421
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93,174
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 120
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,583
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,149
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,692
D. Služby (účtová skupina 51) 50,854
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,421
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,330
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,853
4. Sociálne náklady (527, 528) 238
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,311
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,868
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,900
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 272
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 272
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -272
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,140
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686286 DIČ: 2020331269 IČ DPH: SK2020331269
 • Sídlo: TEKTIT, Majerská ul. 2/A, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01 22.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Kopčík 6 640 € (100%) Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   02.02.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v doprave v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   logistika - optimalizácia prepravných sietí
   reklamná a propagačná činnosť
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   04.08.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie colného skladu
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   poradenská činnosť v oblasti vybavovania colnej deklarácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   10.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   11.04.1996Nové sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 07
   10.04.1996Zrušené sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 02
   19.03.1996Nové obchodné meno:
   TEKTIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vybavovanie colných deklarácií
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   sprostredkovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07