Vytvoriť faktúru

PRIMOSSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRIMOSSA
IČO 35686456
DIČ 2020339508
IČ DPH SK2020339508
Dátum vzniku 20 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRIMOSSA
Račianska 71
83259
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 708 €
Zisk -12 786 €
Aktíva 427 755 €
Vlastný kapitál 264 414 €
Kontaktné informácie
Email primossa@primossa.sk
Phone(s) 0244257049, 0249246561
Fax(es) 0244257049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 426,023
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 425,840
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 208,072
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 208,072
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 215,306
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 206,942
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,942
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,364
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,462
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 221
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,241
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 183
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 183
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 426,023
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,627
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 431,521
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -174,411
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 142,353
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -316,764
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,786
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,396
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,609
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 14,609
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 159,587
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,623
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,623
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 145,891
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,073
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,708
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,708
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,708
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,112
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,615
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19
D. Služby (účtová skupina 51) 10,223
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 452
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 452
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 798
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,404
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,149
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 422
O. Kurzové straty (563) 340
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -422
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,826
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,786
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686456 DIČ: 2020339508 IČ DPH: SK2020339508
 • Sídlo: PRIMOSSA, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stanislav Parízek Novomeského 1210/64 Senica 905 01 19.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Moravec 6 639 € (100%) Jesenice 252 42 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2011Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   13.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Pavel Pásek Za Zelenou liškou 1 Praha 140 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radek Bulva T. Novákové 408 Polička 541 02 Česká republika Vznik funkcie: 26.11.2009
   10.12.2009Noví spoločníci:
   Pavel Pásek Za Zelenou liškou 1 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radek Bulva T. Novákové 408 Polička 541 02 Česká republika Vznik funkcie: 26.11.2009
   09.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Jankovský Křenická 23a Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2009
   05.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Jankovský Křenická 23a Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2009
   12.05.2000Nové obchodné meno:
   PRIMOSSA, s.r.o.
   11.05.2000Zrušené obchodné meno:
   PRIMOSA SLOVAKIA, s.r.o.
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   19.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Parízek Novomeského 1210/64 Senica 905 01
   18.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Morávek Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   20.03.1996Nové obchodné meno:
   PRIMOSA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zlatníctvo a strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Morávek Pavla Horova 26 Bratislava 841 07