Vytvoriť faktúru

ELEKTROCOMP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTROCOMP
IČO 35686502
DIČ 2020339618
IČ DPH SK2020339618
Dátum vzniku 21 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTROCOMP
Mierová 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 909 €
Zisk 8 321 €
Aktíva 48 990 €
Vlastný kapitál -83 420 €
Kontaktné informácie
Email elektrocomp@nextra.sk
Phone(s) 0243413360, 0243413359
Mobile phone(s) +421903431963, +421903448485, +421903477733, +421903722177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 64,803
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,709
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,299
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,299
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 401
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 401
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 401
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,009
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,167
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,842
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 94
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 94
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -75,099
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -90,060
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,251
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -91,311
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,321
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,902
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,062
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,062
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 137,734
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,897
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,897
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,216
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 348
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,273
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,106
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 54,909
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,909
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,545
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,364
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,529
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,086
D. Služby (účtová skupina 51) 2,416
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,448
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,504
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,897
4. Sociálne náklady (527, 528) 47
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,482
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,380
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,310
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XII. Kurzové zisky (663) 60
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 159
O. Kurzové straty (563) 26
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,281
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686502 DIČ: 2020339618 IČ DPH: SK2020339618
 • Sídlo: ELEKTROCOMP, Mierová 54, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miloš Križan Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05 21.03.1996
  Ivan Blažíček Pri kríži 36 Bratislava 841 01 21.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miloš Križan 3 320 € (50%) Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
  Ivan Blažíček 3 320 € (50%) Pri kríži 36 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.07.2003Nové sidlo:
   Mierová 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Miloš Križan Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
   Ivan Blažíček Pri kríži 36 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miloš Križan Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.03.1996
   Ivan Blažíček Pri kríži 36 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.03.1996
   27.07.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 133 Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Blažíček Pri kríži 36 Bratislava
   Miloš Križan Hlaváčikova 2 Bratislava
   František Okruhlica Sabinovská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Blažíček Pri kríži 36 Bratislava
   Miloš Križan Hlaváčikova 2 Bratislava
   František Okruhlica Sabinovská 9 Bratislava
   18.07.1997Nové sidlo:
   Račianska 133 Bratislava 831 05
   17.07.1997Zrušené sidlo:
   Smrečianska 10 Bratislava 831 01
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   ELEKTROCOMP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 10 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Ivan Blažíček Pri kríži 36 Bratislava
   Miloš Križan Hlaváčikova 2 Bratislava
   František Okruhlica Sabinovská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Blažíček Pri kríži 36 Bratislava
   Miloš Križan Hlaváčikova 2 Bratislava
   František Okruhlica Sabinovská 9 Bratislava