Vytvoriť faktúru

ATLAS-AERO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATLAS-AERO
IČO 35686511
DIČ 2020331280
IČ DPH SK2020331280
Dátum vzniku 20 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATLAS-AERO
Letisko M. R. Štefánika
82001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 000 €
Zisk 5 723 €
Aktíva 44 525 €
Vlastný kapitál 23 363 €
Kontaktné informácie
Email lbielik@orangemail.sk
Phone(s) 0243425062, 0905262361, 09055645425
Mobile phone(s) 0905262361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,562
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,514
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,562
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,923
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 559
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,723
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,639
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,572
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,070
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,129
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,683
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,265
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,993
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 997
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 120,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 120,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 112,617
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20
C. Služby (účtová skupina 51) 24,881
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 87,660
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,383
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,099
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 48
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,337
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,614
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,723
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686511 DIČ: 2020331280 IČ DPH: SK2020331280
 • Sídlo: ATLAS-AERO, Letisko M. R. Štefánika, 82001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Sokol Na pasekách 14 Bratislava 831 06 20.03.1996
  Ing. Ľubomír Bielik Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 20.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Sokol 3 319 € (50%) Na pasekách 14 Bratislava 831 06
  Ing. Ľubomír Bielik 3 319 € (50%) Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Sokol Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   Ing. Ľubomír Bielik Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bielik Mozartova 13 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Hajtman Zátoňská 36 Malinovo 900 46
   Ing. Milan Kováčik Poľovnícka 21 Bernolákovo 900 27
   Ing. Ľubomír Sokol Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   16.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bielik Mozartova 13 Bratislava 811 02
   Ing. Ľubomír Sokol Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   15.04.1997Zrušeny spoločníci:
   AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. IČO: 00 697 516 Na letisko, Letisko Poprad-Tarty Poprad 058 01
   Ing. Ľubomír Bielik Mozartova 13 Bratislava 811 02
   Ing. Ľubomír Sokol Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   20.03.1996Nové obchodné meno:
   ATLAS-AERO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letisko M. R. Štefánika Bratislava 820 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   prenájom lietadiel a iných strojov a prístrojov
   poradenské a konzultačné služby v oblasti letectva
   sprostredkovateľská činnosť
   maloobchodný predaj pohonných hmôt
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   činnosť organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. IČO: 00 697 516 Na letisko, Letisko Poprad-Tarty Poprad 058 01
   Ing. Ľubomír Bielik Mozartova 13 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Hajtman Zátoňská 36 Malinovo 900 46
   Ing. Milan Kováčik Poľovnícka 21 Bernolákovo 900 27
   Ing. Ľubomír Sokol Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Sokol Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   Ing. Ľubomír Bielik Záhradnícka 4 Bratislava 811 08