Vytvoriť faktúru

EKO TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKO TEAM
IČO 35686529
DIČ 2020308763
IČ DPH SK2020308763
Dátum vzniku 21 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKO TEAM
Dedovec II. 342/1824
01701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 188 540 €
Zisk 5 966 €
Aktíva 358 284 €
Vlastný kapitál 14 630 €
Kontaktné informácie
Email ekoteam@ekoteam.sk
Phone(s) 0424320060, 0424711144
Fax(es) 0424711144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 202,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 61,031
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,031
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 60,035
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,815
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,908
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49,654
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,425
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,425
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 229
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,253
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 778
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,475
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 55,589
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 55,589
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 202,435
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,595
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 389
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 389
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,702
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,709
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,007
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,865
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,840
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 179,748
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 117,707
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,707
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,369
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,328
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,344
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 188,540
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 188,540
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 188,540
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,891
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103,120
D. Služby (účtová skupina 51) 77,406
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 65
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,649
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,649
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,683
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,683
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686529 DIČ: 2020308763 IČ DPH: SK2020308763
 • Sídlo: EKO TEAM, Dedovec II. 342/1824, 01701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.01.2005Nové sidlo:
   Dedovec II. 342/1824 Považská Bystrica 017 01
   03.01.2005Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 2/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Alexander Vyčítal Drotárska cesta 47 Bratislava 811 04
   Ivan Kompan Novodvorská 16 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 21.03.1996
   12.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Chalupka Dedovec II 1824/342 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 02.07.2003
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 21.03.1996
   11.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   26.06.2003Nové sidlo:
   Svätoplukova 2/A Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ladislav Chalupka Dedovec II 1824/342 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Alexander Vyčítal Drotárska cesta 47 Bratislava 811 04
   Ivan Kompan Novodvorská 16 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.06.2003Zrušené sidlo:
   Panenská 35 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Jozef Vajda Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Doc.Ing. Vladimír Vojtek , CSc. Okružná 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 05.06.1998
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   EKO TEAM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 35 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   inžinierska činnosť - koordinačná
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a expertízna činnosť v investičnej výstavbe
   kúpa, predaj, prenájom a požičiavanie mechanizačných a dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Jozef Vajda Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Doc.Ing. Vladimír Vojtek , CSc. Okružná 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05