Vytvoriť faktúru

ČESKOSLOVENSKÝ LEV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČESKOSLOVENSKÝ LEV
IČO 35686570
DIČ 2020339530
IČ DPH SK2020339530
Dátum vzniku 21 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČESKOSLOVENSKÝ LEV
Bzovícka 4
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 150 €
Zisk 3 128 €
Aktíva 36 €
Vlastný kapitál -332 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,597
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,597
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,597
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,597
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,597
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,796
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,304
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,304
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,801
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,801
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,150
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,150
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12
D. Služby (účtová skupina 51) 50
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,088
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,088
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,088
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686570 DIČ: 2020339530 IČ DPH: SK2020339530
 • Sídlo: ČESKOSLOVENSKÝ LEV, Bzovícka 4, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 07 23.07.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Jozef Oklamčák 6 640 € (100%) Bzovícka 4 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2015Nové obchodné meno:
   ČESKOSLOVENSKÝ LEV s. r. o.
   16.06.2015Zrušené obchodné meno:
   Oklamčák production 1, s.r.o.
   20.07.2011Nové sidlo:
   Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   19.07.2011Zrušené sidlo:
   Hagarova 5 Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 23.07.2002
   31.07.2002Nové obchodné meno:
   Oklamčák production 1, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   propagačná činnosť
   organizovanie školení, seminárov, kultúrno-spoločenských, športových podujatí a tlačových besied
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   vydávanie periodických neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 23.07.2002
   30.07.2002Zrušené obchodné meno:
   NADAX, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava Skončenie funkcie: 23.07.2002
   14.08.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   13.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   23.04.1997Noví spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava Skončenie funkcie: 23.07.2002
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   NADAX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 5 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   výroba servítok
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava