Vytvoriť faktúru

PHONOTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHONOTEX
IČO 35686600
DIČ 2020348077
IČ DPH SK2020348077
Dátum vzniku 22 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHONOTEX
Bojnická 16/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 601 426 €
Zisk 16 207 €
Aktíva 178 054 €
Vlastný kapitál 29 470 €
Kontaktné informácie
Email tanglmayerova@phonotex.sk
Phone(s) 0904700475, 0232113326
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,081
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,081
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 296
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,040
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 97,958
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 579
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,618
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 112,121
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,222
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,029
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,029
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 903
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,083
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,207
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,899
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 71,899
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,839
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,787
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,273
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 601,426
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 601,426
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 580,107
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27
C. Služby (účtová skupina 51) 577,058
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 639
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 708
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,255
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,319
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,341
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,233
N. Kurzové straty (563) 1,719
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 514
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,232
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,087
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,207
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016