Vytvoriť faktúru

VTR - Komunikačné systémy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VTR - Komunikačné systémy
IČO 35686731
DIČ 2020339519
IČ DPH SK2020339519
Dátum vzniku 22 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VTR - Komunikačné systémy
Zelinárska 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 729 €
Zisk 5 089 €
Aktíva 817 265 €
Vlastný kapitál 103 933 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255572594
Fax(es) 0255572594
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 745,376
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 745,340
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 116,029
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,364
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,087
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,085
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,192
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 776,740
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 390,772
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 83,785
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 83,785
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 281,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 24,618
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,720
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,089
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 385,968
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 147,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 238,968
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,171
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,733
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,361
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 204,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 238,729
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 165,196
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 66,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,533
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 219,687
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,454
C. Služby (účtová skupina 51) 27,414
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,890
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,469
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 47,303
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,042
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,328
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12,324
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 4,200
M. Nákladové úroky (562) 8,124
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,323
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,719
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,630
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015