Vytvoriť faktúru

Elektro System City - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Elektro System City
IČO 35686740
DIČ 2020355700
IČ DPH SK2020355700
Dátum vzniku 22 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Elektro System City
Smolenická 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 162 €
Zisk -201 €
Kontaktné informácie
Email sajgal.esc@stonline.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,554
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,254
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,254
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,254
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,554
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,752
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,113
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,802
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,802
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,162
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,162
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,373
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,373
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 789
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 789
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 789
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 990
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015