Vytvoriť faktúru

KONTAKT PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTAKT PLUS
IČO 35686901
DIČ 2020339574
IČ DPH SK2020339574
Dátum vzniku 26 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTAKT PLUS
Gelnická 16
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 132 746 €
Zisk 36 €
Aktíva 17 367 €
Vlastný kapitál -8 821 €
Kontaktné informácie
Email kontaktplus@nextra.sk
Phone(s) 0252731483, 0243335453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,720
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,715
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,715
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 849
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,866
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,720
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,785
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,307
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,432
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,617
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,505
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 558
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 558
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,947
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,331
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,331
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,053
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 132,746
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 132,746
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 125,950
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,796
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,621
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,107
D. Služby (účtová skupina 51) 50,433
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,892
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,906
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,986
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,125
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,206
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 996
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35686901 DIČ: 2020339574 IČ DPH: SK2020339574
 • Sídlo: KONTAKT PLUS, Gelnická 16, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06 26.03.1996
  Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02 26.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Zuzana Hudecová 3 320 € (50%) Gelnická 16 Bratislava 831 06
  Mgr. Mária Laurincová 3 320 € (50%) Komárnická 40 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   22.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   KONTAKT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02