Vytvoriť faktúru

LON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LON
IČO 35687070
DIČ 2020309753
IČ DPH SK2020309753
Dátum vzniku 28 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LON
Obchodná 66
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 255 €
Zisk 10 008 €
Aktíva 1 367 974 €
Vlastný kapitál 693 085 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252921200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,391,776
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 223,777
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 223,777
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,945
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 210,832
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,167,999
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,072,278
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,072,212
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 66
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 95,721
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 95,564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,391,776
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,845
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 675,928
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
2. Zmena základného imania +/- 419 669,288
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,610
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,610
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,299
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,299
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,008
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 686,931
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,395
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,395
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 684,536
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,351
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,351
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 670,466
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 851
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 653
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,216
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,255
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,255
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,705
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,312
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 238
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,928
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,615
D. Služby (účtová skupina 51) 8,855
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,290
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,576
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,613
4. Sociálne náklady (527, 528) 101
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 570
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,653
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,653
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 608
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,327
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,210
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,693
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,693
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,693
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,634
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,626
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687070 DIČ: 2020309753 IČ DPH: SK2020309753
 • Sídlo: LON, Obchodná 66, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lon Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
  Teuta Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
  Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lon Toplanaj 3 320 € (50%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  Teuta Toplanaj 1 328 € (20%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  Lush Toplanaj 1 992 € (30%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Lon Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Teuta Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   01.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Teuta Topljanaj S.Kolina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   11.10.2002Noví spoločníci:
   Teuta Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   10.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   12.10.1998Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Obchodná 21 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   18.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Teuta Topljanaj S.Kolina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   17.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lush Toplanaj dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
   28.03.1996Nové obchodné meno:
   LON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 21 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lush Toplanaj dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava