Vytvoriť faktúru

SaLL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SaLL
IČO 35687126
DIČ 2020348154
IČ DPH SK2020348154
Dátum vzniku 28 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SaLL
M. Marečka 18
84108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -17 808 €
Aktíva 17 846 €
Vlastný kapitál 5 127 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903464991
Mobile phone(s) 0903464991
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 38
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,681
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 723
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 723
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,235
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -2,235
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,808
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,719
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,570
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,570
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,149
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,149
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,808
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,808
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,808
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,808
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,808
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015