Vytvoriť faktúru

EXACT SYSTÉM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXACT SYSTÉM
IČO 35687185
DIČ 2020323118
IČ DPH SK2020323118
Dátum vzniku 29 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXACT SYSTÉM
Líščie Nivy 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 420 376 €
Zisk 22 279 €
Aktíva 192 762 €
Vlastný kapitál 81 633 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 155,270
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 62,429
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 492
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,277
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 155,270
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 103,912
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74,329
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,279
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,358
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,682
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,676
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 261
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 22,316
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,498
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 420,376
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 420,276
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 391,125
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,091
C. Služby (účtová skupina 51) 19,706
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 284,158
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 82,723
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 447
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,251
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 396,479
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 274
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 274
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -266
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,985
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,706
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,279
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687185 DIČ: 2020323118 IČ DPH: SK2020323118
 • Sídlo: EXACT SYSTÉM, Líščie Nivy 8, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava 29.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Albín Stanek 6 639 € (100%) Líščie Nivy 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   18.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   Ing. Viera Štefaňáková Znievska 20 Bratislava
   29.03.1996Nové obchodné meno:
   EXACT SYSTÉM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačná a ekonomická poradenská činnosť
   administratívno - technické práce
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Noví spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   Ing. Viera Štefaňáková Znievska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava