Vytvoriť faktúru

VOTAN IMPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VOTAN IMPEX
IČO 35687258
DIČ 2020823574
Dátum vzniku 01 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOTAN IMPEX
Súľovská 24
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 791 €
Zisk 617 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 75,272
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 75,272
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,250
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,013
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,150
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 245
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,618
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,285
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,701
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,781
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 617
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,584
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 52,986
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,598
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,791
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,728
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,063
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 260
C. Služby (účtová skupina 51) 1,416
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,352
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 199
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,059
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,404
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,052
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 307
M. Nákladové úroky (562) 10
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 297
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -307
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,097
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 617
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4312576.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687258 DIČ: 2020823574
 • Sídlo: VOTAN IMPEX, Súľovská 24, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tatiana Valová dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05 23.07.2004
  Vladimír Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05 23.07.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tatiana Valová 10 624 € (80%) dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
  Vladimír Urlapov 2 656 € (20%) dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Valová dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   Vladimír Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   22.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Filipovič Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Michajlovna Valovová dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Urlapov Vavilova 91 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   Tatiana Valová Márii Krupskej 19 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Urlapov Vavilova 91 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Valová Márii Krupskej 19 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   03.10.1997Nové sidlo:
   Súľovská 24 Bratislava 821 05
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Galandova 3 Bratislava 811 06
   17.12.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Filipovič Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Michajlovna Valovová dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   16.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Čermák Námestie Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   01.04.1996Nové obchodné meno:
   VOTAN IMPEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galandova 3 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a dopravy
   Noví spoločníci:
   Vladimír Urlapov Vavilova 91 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Valová Márii Krupskej 19 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Čermák Námestie Hraničiarov 2 Bratislava 851 03