Vytvoriť faktúru

K.R.K. Vinohrady - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K.R.K. Vinohrady
IČO 35687282
DIČ 2020897615
Dátum vzniku 01 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.R.K. Vinohrady
Botanická 9
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 900 €
Zisk 46 €
Aktíva 9 767 €
Vlastný kapitál 9 484 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,274
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 66
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,274
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,529
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,718
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 46
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 745
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 725
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 599
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 126
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 900
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 900
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 312
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 206
C. Služby (účtová skupina 51) 106
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 588
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 588
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 62
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -62
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 526
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 46
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4236775.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015