Vytvoriť faktúru

PV TAXI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PV TAXI
IČO 35687304
DIČ 2020310050
IČ DPH SK2020310050
Dátum vzniku 01 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PV TAXI
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 021 €
Zisk -6 376 €
Aktíva 18 603 €
Vlastný kapitál -226 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252923988
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,673
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,317
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,317
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,317
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,141
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,141
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,134
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,007
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 215
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,673
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,207
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,197
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,197
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,287
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 19,287
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,901
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,901
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,376
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,466
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,224
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,224
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,242
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 211
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 211
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 236
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 153
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 992
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,539
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,021
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,666
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,873
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 482
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,312
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) -194
D. Služby (účtová skupina 51) 6,205
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,214
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,887
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 278
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,203
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,203
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 606
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,291
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,528
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,125
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,416
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687304 DIČ: 2020310050 IČ DPH: SK2020310050
 • Sídlo: PV TAXI, Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01 24.03.1998
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01 20.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Panek 14 806 € (44.6%) Kapicova 11 Bratislava 851 01
  Ing. Jozef Kasaj 18 391 € (55.4%) Kapicova 11 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.11.2014Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.10.2014
   26.11.2014Zrušeny spoločníci:
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01
   13.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Rafaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Rafaj Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.11.2000
   03.11.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí
   organizovanie kurzov a školení
   obstrávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   administratívne, kopírovacie a reprografické práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   25.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 3026/2 Bratislava 841 05
   Jozef Rafaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.03.1998
   Jozef Rafaj Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.11.2000
   24.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Rafaj Kapicova 1 Bratislava
   14.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   osobná taxislužba
   30.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Jozef Rafaj Kapicova 1 Bratislava
   29.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   02.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   01.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   leasing spojený s financovaním
   factoring a forfaiting
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   osobná taxislužba
   Noví spoločníci:
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca
   Roman Vyňuchal Kapicova 1208/5 Bratislava
   26.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   osobná taxislužba
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 35 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 35 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca
   01.04.1996Nové obchodné meno:
   PV TAXI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   osobná taxislužba
   Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 35 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Čarnecký Gercenova 35 Bratislava
   Pavol Matyšák Raková 1288 Čadca