Vytvoriť faktúru

AM-Development - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AM-Development
IČO 35687436
DIČ 2020841548
IČ DPH SK2020841548
Dátum vzniku 03 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AM-Development
Skladná 38
04001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 045 €
Zisk -5 053 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 40,358
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 40,358
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,107
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,872
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,500
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,289
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,230
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,218
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,468
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,053
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,448
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 55,561
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,085
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,612
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 603
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,708
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 162
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,045
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,045
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,229
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,008
C. Služby (účtová skupina 51) 867
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 386
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,965
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,184
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,170
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 909
M. Nákladové úroky (562) 818
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -909
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,093
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,053
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687436 DIČ: 2020841548 IČ DPH: SK2020841548
 • Sídlo: AM-Development, Skladná 38, 04001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Apríla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.08.2006Nové obchodné meno:
   AM-Development s.r.o.
   Nové sidlo:
   Skladná 38 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miloslav Pinčák Tolstého 168/18 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00 Vznik funkcie: 07.12.2005
   JUDr. Miloslav Pinčák Tolstého 168/18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 04.07.2006
   11.08.2006Zrušené obchodné meno:
   ATOF s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Zrinského 19 Bratislava 800 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   ATOF s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zrinského 19 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00