Vytvoriť faktúru

MAILTEC SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAILTEC SLOVAKIA
IČO 35687487
DIČ 2020348176
IČ DPH SK2020348176
Dátum vzniku 03 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAILTEC SLOVAKIA
Nám. Hraničiarov 29
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 279 667 €
Zisk -89 €
Aktíva 195 320 €
Vlastný kapitál 85 203 €
Kontaktné informácie
Email mailtec@mailtec.sk
Phone(s) 0263811034, 0263811035, 0263813095, 0263813104, 0903707985
Fax(es) 0263813095
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 142,700
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,552
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,552
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,274
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,278
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 113,035
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58,059
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58,059
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,958
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,833
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,833
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,012
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,018
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,007
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,113
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 7,113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 142,700
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,109
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,792
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,792
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,856
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 704
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 704
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,846
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,846
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -89
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,591
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,426
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,426
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 67,528
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,756
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,756
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,606
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,484
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,627
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,479
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5,424
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 275,310
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 279,667
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 229,973
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,336
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,108
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 273,290
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 158,072
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,692
D. Služby (účtová skupina 51) 35,538
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,898
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,369
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,932
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,597
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,397
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,824
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,869
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,377
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,007
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XII. Kurzové zisky (663) 13
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,906
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,953
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,953
O. Kurzové straty (563) 208
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,745
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,896
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 481
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 570
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 570
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -89
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687487 DIČ: 2020348176 IČ DPH: SK2020348176
 • Sídlo: MAILTEC SLOVAKIA, Nám. Hraničiarov 29, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 20.10.2004
  Silvia Lebedýnska Furdekova 1619/8 Bratislava 851 03 20.10.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zdeněk Bednařík 49 792 € (100%) Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2014Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdeněk Bednařík Nám.Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.01.2014Zrušené sidlo:
   Rovniankova 1667/14 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   23.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Silvia Lebedýnska Furdekova 1619/8 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   22.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Lebedýnska Medveďovej 1575/13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.10.2004
   13.11.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom motorových vozidiel
   19.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   18.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava 831 04
   08.02.2008Nové sidlo:
   Rovniankova 1667/14 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Trebišovská 148/5 Bratislava 821 02
   10.11.2004Nové sidlo:
   Trebišovská 148/5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava 831 04
   Silvia Lebedýnska Medveďovej 1575/13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.10.2004
   09.11.2004Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   12.05.2000Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   11.05.2000Zrušené sidlo:
   Včelárska 19/A Bratislava 821 05
   26.11.1999Nové obchodné meno:
   MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 19/A Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   25.11.1999Zrušené obchodné meno:
   XERTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 18/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdijklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 15 Bratislava 831 04
   08.12.1998Noví spoločníci:
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   03.03.1997Nové sidlo:
   Bajkalská 18/A Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdijklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 15 Bratislava 831 04
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Adámiho 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdýklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   XERTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom tovaru v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky, potrieb a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdýklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05