Vytvoriť faktúru

HOBOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOBOS
IČO 35687509
DIČ 2020844331
Dátum vzniku 04 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOBOS
Odborárska 52
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 463 €
Zisk 1 610 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903209651, +421910909652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,458
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,458
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,458
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,223
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,310
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,610
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,235
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,235
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 304
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 706
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 225
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,463
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,463
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,120
C. Služby (účtová skupina 51) 1,325
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,795
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,343
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,138
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,261
P. Daň z príjmov (591, 595) 651
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4249193.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687509 DIČ: 2020844331
 • Sídlo: HOBOS, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50 31.12.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Hollý 5 643 € (85%) 31 Kráľová pri Senci 900 50
  Peter Hollý 996 € (15%) Senica 905 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50
   30.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04
   18.04.2001Noví spoločníci:
   Peter Hollý Gen. Svobodu 1360/16 Senica 905 01
   17.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 01
   06.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 01
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04
   05.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04
   10.02.1998Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   reklamná činnosť
   auditorská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   09.02.1998Zrušené sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Pavel Bobka Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Bobka Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   04.04.1996Nové obchodné meno:
   HOBOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Pavel Bobka Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Bobka Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Hollý Haanova 21 Bratislava 851 04