Vytvoriť faktúru

GRAVÍRKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAVÍRKA
IČO 35687517
DIČ 2020339673
IČ DPH SK2020339673
Dátum vzniku 03 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVÍRKA
Ľudové námestie 5
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 696 €
Zisk -14 639 €
Aktíva 2 498 €
Vlastný kapitál -97 754 €
Kontaktné informácie
Email gravirka@gravirka.sk
Phone(s) 0263813588, 0908155367, 0915696265, 0905312362
Mobile phone(s) 0905312362, 0908155367, 0915696265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,760
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,944
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 395
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 276
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 119
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,549
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,547
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 816
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 816
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,760
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -112,393
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -105,057
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -105,057
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,639
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,598
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,288
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,288
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 114,310
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 357
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 113,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 343
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 555
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,696
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,696
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,696
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,744
D. Služby (účtová skupina 51) 4,538
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,472
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,448
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,973
4. Sociálne náklady (527, 528) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 290
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,348
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,586
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,291
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,291
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,291
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,639
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687517 DIČ: 2020339673 IČ DPH: SK2020339673
 • Sídlo: GRAVÍRKA, Ľudové námestie 5, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03 03.04.1996
  Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01 17.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Rusnák 3 983 € (60%) Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
  Ján Lapoš 2 656 € (40%) Lenardova 8 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   GRAVÍRKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03