Vytvoriť faktúru

SOOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOOP
IČO 35687525
DIČ 2020355524
IČ DPH SK2020355524
Dátum vzniku 02 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOOP
Mliekárenská 13
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 468 953 €
Zisk 48 €
Aktíva 938 334 €
Vlastný kapitál 88 031 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253411400, 0907727431
Mobile phone(s) 0907727431
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 353,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 217,049
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 217,049
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,769
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 175,320
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,960
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,718
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,718
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,718
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 121,530
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 118,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 118,347
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,331
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 852
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,470
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 803
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,667
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,730
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 353,497
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,078
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 80,726
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 80,726
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,411
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,127
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 432
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,695
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 94,900
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 132,899
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,085
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,085
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,043
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,812
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,127
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,620
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,212
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,092
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,092
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,393
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 8
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 463,579
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 468,953
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 463,579
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,374
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 451,673
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,547
D. Služby (účtová skupina 51) 276,324
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 97,826
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,914
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,034
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,878
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 771
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,205
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,205
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,280
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,708
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,855
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,094
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,094
O. Kurzové straty (563) 165
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,596
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,839
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,441
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,393
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,393
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687525 DIČ: 2020355524 IČ DPH: SK2020355524
 • Sídlo: SOOP, Mliekárenská 13, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06 02.04.1996
  Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06 02.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Zdenko Čierny 3 320 € (50%) Pútnická 154 Bratislava 841 06
  Mgr. Milan Kubala 3 320 € (50%) Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2012Nové sidlo:
   Mliekárenská 13 Bratislava 821 09
   27.12.2012Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 02.04.1996
   21.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 02.04.1996
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   12.04.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 02.04.1996
   11.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   22.12.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   08.05.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 02.04.1996
   07.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   30.10.2003Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   29.10.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   19.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   06.02.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   05.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   02.04.1996Nové obchodné meno:
   SOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   konzultačná, poradenská a prednášková činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja alebo iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03