Vytvoriť faktúru

OTTO TAXI, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OTTO TAXI, družstvo
IČO 35687657
DIČ 2020906052
Dátum vzniku 10 Apríla 1996
Právna forma Družstvo
Sídlo OTTO TAXI, družstvo
Pečnianska 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 243 €
Zisk -12 923 €
Aktíva 1 953 €
Vlastný kapitál -26 345 €
Kontaktné informácie
Email ottotaxi@pobox.sk
Webová stránka http://www.taxiotto.sk
Phone(s) +421263453748, +421263453749, +421263453835, +421216322
Mobile phone(s) +421903322322, +421905322322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,947
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,965
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,965
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,965
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 832
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -6,125
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -5,591
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,591
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -534
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,957
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,717
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 240
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 150
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 150
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,947
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,768
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,471
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,718
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,247
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 119,628
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 270
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 270
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -168,214
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -168,214
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,923
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,760
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,092
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,701
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 391
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,781
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,286
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,286
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,985
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,095
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,316
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 963
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,136
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 887
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 887
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,955
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 50,244
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 50,243
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,984
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,259
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,388
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,340
D. Služby (účtová skupina 51) 9,421
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 49,643
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,414
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,117
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 326
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,492
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,492
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,223
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 297
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -298
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,443
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687657 DIČ: 2020906052
 • Sídlo: OTTO TAXI, družstvo, Pečnianska 6, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľuboš Vovčík predseda Strečnianska 10 Bratislava 24.01.2000
  Anton Panák podpredseda Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 02.05.2005
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Anton Panák - podpredseda družstva Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   02.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Panák Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   26.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.2000
   Anton Panák Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   25.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Sabo - podpredseda družstva Markova 3 Bratislava
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava
   27.04.2000Nové sidlo:
   Pečnianska 6 Bratislava 851 01
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 831 01
   31.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Sabo - podpredseda družstva Markova 3 Bratislava
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Boris Hostýn - člen predstavenstva Janotova 6 Bratislava
   Peter Labodi - člen predstavenstva Hanulova 7 Bratislava
   Ladislav Sabo - podpredseda predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Satko - člen predstavenstva Mánesovo nám. 3 Bratislava
   Ján Urbanovský - predseda predstavenstva Čsl. parašutistov 29 Bratislava
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Peter Labodi - člen predstavenstva Hanulova 7 Bratislava
   Ladislav Sabo - podpredseda predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Satko - člen predstavenstva Mánesovo nám. 3 Bratislava
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Drobný - člen predstavenstva Osuského 10 Bratislava
   Ladislav Sabo - člen predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Vovčík - podpredseda predstavenstva Strečianska 10 Bratislava
   10.04.1996Nové obchodné meno:
   OTTO TAXI, družstvo
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rádio-dispečérske služby pre vykonávanie osobnej a nákladnej taxislužby
   reklamná činnosť
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, ktorá nie je obmedzená osobitnými predpismi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Drahomír Drobný - člen predstavenstva Osuského 10 Bratislava
   Boris Hostýn - člen predstavenstva Janotova 6 Bratislava
   Ladislav Sabo - člen predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ján Urbanovský - predseda predstavenstva Čsl. parašutistov 29 Bratislava
   Ľubomír Vovčík - podpredseda predstavenstva Strečianska 10 Bratislava