Vytvoriť faktúru

KARPA Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARPA Real
IČO 35687681
DIČ 2020844342
Dátum vzniku 03 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPA Real
Čajakova 28
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 302 €
Zisk 281 €
Aktíva 1 031 521 €
Vlastný kapitál 1 023 853 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,029,000
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,029,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,021
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 987
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,030,021
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,024,135
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,028,979
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,028,979
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,125
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 281
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,886
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,786
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,000
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 490
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 296
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,302
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,302
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,529
C. Služby (účtová skupina 51) 5,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,529
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 773
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,000
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 773
P. Daň z príjmov (591, 595) 492
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 281
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Files
4241199.tif
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016