Vytvoriť faktúru

VaDe DIAMOND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VaDe DIAMOND
IČO 35687762
Dátum vzniku 11 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VaDe DIAMOND
Košická 49
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 47 727 €
Aktíva 3 753 €
Vlastný kapitál -7 162 €
Kontaktné informácie
Email stangova@gmail.com
Phone(s) 0255565524
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,520
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,520
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,130
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,000
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 20,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,390
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,520
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,565
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,797
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,797
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,727
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,955
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,620
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 660
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 660
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 335
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 335
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -48,756
D. Služby (účtová skupina 51) 1,035
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -49,791
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,756
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,035
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,687
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,727
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015