Vytvoriť faktúru

PAMAPAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAMAPAN
IČO 35687801
DIČ 2020348198
IČ DPH SK2020348198
Dátum vzniku 10 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAMAPAN
Rajtákova 44
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 197 €
Zisk -4 944 €
Aktíva 11 357 €
Vlastný kapitál -3 214 €
Kontaktné informácie
Email pamapanservis@gmail.com
Phone(s) 0904369973
Mobile phone(s) 0915975439, 0904369973
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 824
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 824
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 824
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,748
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,656
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 642
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,393
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,572
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,157
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 44
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,897
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,944
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,729
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 671
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,825
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,233
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,581
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 166
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 993
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,493
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,197
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 593
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,357
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,663
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,103
C. Služby (účtová skupina 51) 8,683
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,232
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 450
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,195
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,466
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 164
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 518
M. Nákladové úroky (562) 369
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 149
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -518
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,984
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687801 DIČ: 2020348198 IČ DPH: SK2020348198
 • Sídlo: PAMAPAN, Rajtákova 44, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40 04.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Andrej Bartalos 6 640 € (100%) Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   03.12.2005Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 04.11.2005
   02.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   10.04.1996Nové obchodné meno:
   PAMAPAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľské činnosti
   reklamné činnosti
   rozmnožovacie práce - reprografia
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba textilných výrobkov inde neklasifikovaných a pleteného ošatenia
   Noví spoločníci:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03