Vytvoriť faktúru

CEM - SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CEM - SERVIS
IČO 35687924
DIČ 2020348187
IČ DPH SK2020348187
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEM - SERVIS
Tavaríkova osada 2A
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 142 962 €
Zisk 1 882 €
Aktíva 153 454 €
Vlastný kapitál -17 175 €
Kontaktné informácie
Email info@indelb.sk
Phone(s) 0264365769, 0903422884
Mobile phone(s) 0903422884
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 150,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 150,755
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,455
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,346
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 56,280
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,534
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -14,284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 249,101
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,412
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,597
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,882
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 265,513
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,364
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 213,969
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,876
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,354
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 205,739
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,180
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 142,962
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 106,864
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,300
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 18,950
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,667
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,181
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 136,349
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 76,950
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,808
C. Služby (účtová skupina 51) 44,557
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 558
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,420
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,056
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,613
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,799
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) -351
XI. Kurzové zisky (663) -351
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,420
M. Nákladové úroky (562) 2,777
N. Kurzové straty (563) 29
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 614
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,771
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,842
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,882
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016