Vytvoriť faktúru

CREDITTON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CREDITTON
IČO 35687959
DIČ 2020308741
IČ DPH SK2020308741
Dátum vzniku 02 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREDITTON
Košická 56/5590
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 202 €
Zisk 1 087 €
Aktíva 61 765 €
Vlastný kapitál 19 727 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255647109, +421255647108, +421255647107, +421255563065
Fax(es) 0255647109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,451
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102,553
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 57,208
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 57,202
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,202
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,345
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 890
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,455
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 898
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 898
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,451
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,814
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 769
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 769
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,319
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 82,435
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,116
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,637
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,847
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,847
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,159
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,800
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,800
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 306
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,890
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,631
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 104,456
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 105,202
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 104,452
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 750
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,093
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,035
D. Služby (účtová skupina 51) 90,030
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,727
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,639
4. Sociálne náklady (527, 528) 538
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 688
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 479
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,387
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,048
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,087
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687959 DIČ: 2020308741 IČ DPH: SK2020308741
 • Sídlo: CREDITTON, Košická 56/5590, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. JUDr. Vojtech Keselý, CSc. Račianska 39 Bratislava 02.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Lenická 6 639 € (100%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2009Nové sidlo:
   Košická 56/5590 Bratislava 821 08
   28.04.2009Zrušené sidlo:
   Miletičova 7 Bratislava 821 08
   07.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lenická Arménska 8 Bratislava 821 07
   06.02.2008Zrušeny spoločníci:
   CREDITTON CAPITAL, INC. 4211 Alderwood Mall Blvd. 202 Lynnwood, Washington 980 36 Spojené štáty americké
   18.06.2005Noví spoločníci:
   CREDITTON CAPITAL, INC. 4211 Alderwood Mall Blvd. 202 Lynnwood, Washington 980 36 Spojené štáty americké
   17.06.2005Zrušeny spoločníci:
   CREDITTON INTERNATIONAL LIMITED New Bond Street 72 London W1S 1RR Veľká Británia
   24.08.2004Nové sidlo:
   Miletičova 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   Noví spoločníci:
   CREDITTON INTERNATIONAL LIMITED New Bond Street 72 London W1S 1RR Veľká Británia
   23.08.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Deer Stratton Consulting International, Inc. 1215 King Street, Wilmington Delaware 198 01 USA
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   22.08.2001Nové obchodné meno:
   CREDITTON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   21.08.2001Zrušené obchodné meno:
   T.M. Consultex s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jégého 8 Bratislava 821 08
   19.09.2000Noví spoločníci:
   Deer Stratton Consulting International, Inc. 1215 King Street, Wilmington Delaware 198 01 USA
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   T.M. Consultex, akciová spoločnosť IČO: 64 948 412 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   23.03.1999Noví spoločníci:
   T.M. Consultex, akciová spoločnosť IČO: 64 948 412 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   M. H. Servis, s.r.o. IČO: 63 979 624 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   13.11.1996Nové sidlo:
   Jégého 8 Bratislava 821 08
   12.11.1996Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   02.04.1996Nové obchodné meno:
   T.M. Consultex s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti pe- ňažných pohľadávok - factoring, forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti leasingu
   organizovanie vzdelávacích seminárov, prednášok a kurzov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   M. H. Servis, s.r.o. IČO: 63 979 624 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. JUDr. Vojtech Keselý , CSc. Račianska 39 Bratislava