Vytvoriť faktúru

WEGART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WEGART
IČO 35687991
DIČ 2020308818
IČ DPH SK2020308818
Dátum vzniku 15 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WEGART
Na Hrebienku 35
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 486 €
Zisk -9 398 €
Aktíva 16 102 €
Vlastný kapitál -23 623 €
Kontaktné informácie
Email wegart@wegart.sk
Phone(s) 0904986189, 0254413987
Mobile phone(s) 0904986189
Fax(es) 0254413987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,802
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,802
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,596
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 694
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 809
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,398
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,855
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 34,875
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -30,593
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,398
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,543
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,543
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,583
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,486
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 18,300
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,186
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,198
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 15,374
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,691
C. Služby (účtová skupina 51) 4,847
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,543
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,281
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 462
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,712
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,426
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16
XI. Kurzové zisky (663) 16
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 742
N. Kurzové straty (563) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 649
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -726
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,438
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,398
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015