Vytvoriť faktúru

C.E.T. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.E.T.
IČO 35688033
DIČ 2020348209
IČ DPH SK2020348209
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.E.T.
Pribinova 18
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 107 €
Zisk -13 208 €
Aktíva 2 119 158 €
Vlastný kapitál -23 634 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,085,304
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,085,304
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,453
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,824
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 36,603
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,068
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73,278
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,204,128
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,842
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 53,320
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 399
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -83,992
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,208
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,240,970
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,720,446
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,713,559
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,487
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,804
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 465,720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,107
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,947
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,500
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,861
C. Služby (účtová skupina 51) 6,469
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,292
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 24,804
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,840
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,270
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 738
X. Výnosové úroky (662) 733
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,968
M. Nákladové úroky (562) 3,134
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,834
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,230
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,070
P. Daň z príjmov (591, 595) 138
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,208
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688033 DIČ: 2020348209 IČ DPH: SK2020348209
 • Sídlo: C.E.T., Pribinova 18, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Mészáros Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02 03.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Mészáros 3 320 € (50%) Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
  Viera Mészáros 3 319 € (50%) V záhradách 33 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2011Nové sidlo:
   Pribinova 18 Bratislava 821 09
   30.11.2011Zrušené sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 04
   18.04.2011Noví spoločníci:
   Viera Mészáros V záhradách 33 Bratislava 811 02
   17.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Mészárosová Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
   21.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Mészáros Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Henrieta Mészárosová Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mészáros Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.10.2003
   20.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava 841 04
   Pierantonio Dal Lago Via Don Luigi Peloso 12 Arzignano 360 71 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 03.10.2003
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   C.E.T. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava 841 04
   Pierantonio Dal Lago Via Don Luigi Peloso 12 Arzignano 360 71 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 03.10.2003