Vytvoriť faktúru

MED-IN Alfa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MED-IN Alfa
IČO 35688041
DIČ 2020339739
IČ DPH SK2020339739
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MED-IN Alfa
Brančská 9
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 447 €
Zisk -3 827 €
Aktíva 97 914 €
Vlastný kapitál 27 042 €
Kontaktné informácie
Email office@mia.sk
Phone(s) 063830301, 0908763112
Mobile phone(s) 0908763112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,116
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,642
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,642
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,642
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,122
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 75
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 75
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,809
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,600
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 190
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,019
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 127
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,111
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,352
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,352
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,116
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,532
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,055
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,055
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,827
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,547
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 454
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 454
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,497
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,096
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,096
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,489
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,045
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,416
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,315
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 136
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 596
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 596
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 37
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 86,249
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,447
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 86,249
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,198
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,908
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,728
D. Služby (účtová skupina 51) 36,112
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,772
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,406
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,371
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,995
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 512
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,284
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,284
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,461
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,409
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,407
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,407
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,405
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,866
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,827
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688041 DIČ: 2020339739 IČ DPH: SK2020339739
 • Sídlo: MED-IN Alfa, Brančská 9, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06 15.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Pavol Hronček 6 640 € (100%) Beňadická 3 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.2011Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Judita Hrončeková Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   19.03.2008Nové sidlo:
   Brančská 9 Bratislava 851 05
   18.03.2008Zrušené sidlo:
   Krížna 20 Bratislava 811 07
   21.12.2005Nové sidlo:
   Krížna 20 Bratislava 811 07
   20.12.2005Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   02.07.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   PhDr. Judita Hrončeková Beňadická 3 Bratislava 851 06
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   PharmDr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   PharmDr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   RNDr. Erich Šašinka Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   MED-IN Alfa, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   reklamné činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   RNDr. Erich Šašinka Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002