Vytvoriť faktúru

PC PROMPT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PC PROMPT
IČO 35688149
DIČ 2020323162
IČ DPH SK2020323162
Dátum vzniku 11 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PC PROMPT
Súvoz 13
91101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 118 501 €
Zisk -15 212 €
Aktíva 134 220 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,531
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,531
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,054
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,054
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,345
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,345
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,345
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,132
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 580
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,552
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,531
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,096
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 859
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 859
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -24,415
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,415
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,212
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,377
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 151
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 151
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,226
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -678
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -678
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,947
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 940
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 552
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,465
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 250
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 118,493
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 118,501
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 93,765
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,727
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,372
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 89,734
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 222
D. Služby (účtová skupina 51) 18,106
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,069
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,556
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,177
4. Sociálne náklady (527, 528) 336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 241
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,871
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,430
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 382
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 382
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 382
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -381
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,252
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688149 DIČ: 2020323162 IČ DPH: SK2020323162
 • Sídlo: PC PROMPT, Súvoz 13, 91101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Apríla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2015Nové sidlo:
   Súvoz 13 Trenčín 911 01
   Noví spoločníci:
   Igor Gašparovič Sama Chalúpku 1432/18 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Gašparovič Sama Chalúpku 1432/18 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   31.12.2014Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   11.04.1996Nové obchodné meno:
   PC PROMPT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   nákup a predaj hardwaru
   servis elektronických zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01