Vytvoriť faktúru

PC PROMPT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PC PROMPT
IČO 35688149
DIČ 2020323162
IČ DPH SK2020323162
Dátum vzniku 11 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PC PROMPT
Súvoz 13
91101
Trenčín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 519 €
Zisk -11 392 €
Aktíva 134 220 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,719
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,719
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -2,426
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -2,426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,533
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,525
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,525
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,612
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,840
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,772
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,719
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,489
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 859
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 859
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,628
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,628
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,392
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,208
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 177
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 177
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,605
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,605
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,290
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 746
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 385
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,005
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 54,516
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,519
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,922
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,594
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,735
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 37,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,357
D. Služby (účtová skupina 51) 7,507
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,681
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,497
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,187
4. Sociálne náklady (527, 528) 997
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 57
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,216
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,519
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 216
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 200
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -216
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,432
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,392
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016