Vytvoriť faktúru

TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS
IČO 35688165
DIČ 2020844419
IČ DPH SK2020844419
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS
Mliečno 422
93101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 647 €
Zisk 5 989 €
Aktíva 34 249 €
Vlastný kapitál 27 866 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 31,607
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 31,607
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,607
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,986
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,106
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 314
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,053
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,593
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,856
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,564
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,989
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,737
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 287
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,450
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,765
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 762
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 90,647
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,690
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 67,328
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,450
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,179
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,129
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,050
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,144
C. Služby (účtová skupina 51) 48,326
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,715
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 191
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,322
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,224
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,157
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,518
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,498
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 463
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 462
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 260
N. Kurzové straty (563) 107
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 153
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 203
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,721
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,732
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,989
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688165 DIČ: 2020844419 IČ DPH: SK2020844419
 • Sídlo: TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS, Mliečno 422, 93101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2005Nové sidlo:
   Mliečno 422 Šamorín 931 01
   Noví spoločníci:
   Ján Stehlík Mliečno 422 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Stehlíková Mliečno 422 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   18.02.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Drahoslav Péter 161 Cinobaňa 985 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02 Vznik funkcie: 20.11.2002
   12.07.2004Noví spoločníci:
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22
   Drahoslav Péter 161 Cinobaňa 985 22
   11.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22
   25.04.2003Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   maliarske a natieračské práce
   automatizované spracovanie dát
   podlahárstvo
   Noví spoločníci:
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22 Vznik funkcie: 20.11.2002
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02 Vznik funkcie: 20.11.2002
   24.04.2003Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   realitná agentúra-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Jitka Taliánová Stodúlky Praha 5 155 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Vladimír Gogora Palkovičová 15 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 20.11.2002
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   TELELINE SLOVAKIA spol. s r.o., skrátene TLS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a agentúrska činnosť vrátane vydávania propagačných materiálov
   realitná agentúra-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Jitka Taliánová Stodúlky Praha 5 155 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Vladimír Gogora Palkovičová 15 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 20.11.2002