Vytvoriť faktúru

HDC IDOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HDC IDOS
Stav Zrušená
IČO 35688254
DIČ 2020309082
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HDC IDOS
Dobšinského 32
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -990 €
Aktíva 207 €
Vlastný kapitál -79 €
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 327
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 327
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 282
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 70
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 212
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 327
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,087
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 513
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 513
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,250
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,250
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -990
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,980
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 434
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 434
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 460
D. Služby (účtová skupina 51) 460
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -460
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -460
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -510
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -990
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Files
3914245.tif
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
 • IČO:35688254 DIČ: 2020309082
 • Sídlo: HDC IDOS, Dobšinského 32, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2016Zrušené obchodné meno:
   HDC IDOS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dobšinského 32 Bratislava 811 05
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   HDC IDOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dobšinského 32 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným