Vytvoriť faktúru

BYTOČ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BYTOČ
IČO 35688289
DIČ 2020841713
IČ DPH SK2020841713
Dátum vzniku 17 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTOČ
Sklenárova 4
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -10 223 €
Aktíva 51 416 €
Vlastný kapitál 2 716 €
Kontaktné informácie
Email bytoc@bytoc.sk
Webová stránka http://www.bytoc.sk
Phone(s) +421253419454, +421253419453, +421253419323, +421264368123, +421264288308
Mobile phone(s) +421903218421
Fax(es) 0253419560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 44,151
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,616
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,616
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 19,535
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,971
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,583
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,998
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 76,122
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,507
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,120
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,043
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,223
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,629
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24,984
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,645
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,573
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 249
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 990
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 679
C. Služby (účtová skupina 51) 3,525
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 148
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,255
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,891
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,498
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,204
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 725
M. Nákladové úroky (562) 497
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 228
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -725
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,223
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688289 DIČ: 2020841713 IČ DPH: SK2020841713
 • Sídlo: BYTOČ, Sklenárova 4, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ľubomír Kardoš Kľukatá 48/C Bratislava 821 05 11.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Petra Kardošová 6 639 € (100%) Kľukatá 16405/48C Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2014Noví spoločníci:
   Petra Kardošová Kľukatá 16405/48C Bratislava 821 05
   16.06.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Kľukatá 48/C Bratislava 821 05
   11.06.2009Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Kľukatá 48/C Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Kľukatá 48/C Bratislava 821 05
   10.06.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   19.04.1999Nové sidlo:
   Sklenárova 4 Bratislava 821 09
   18.04.1999Zrušené sidlo:
   Sasinkova 10 Bratislava 811 08
   17.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   17.04.1996Nové obchodné meno:
   BYTOČ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 10 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava