Vytvoriť faktúru

AK TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AK TRADING
IČO 35688394
DIČ 2020348220
IČ DPH SK2020348220
Dátum vzniku 18 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AK TRADING
Kolísková 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 821 €
Zisk -4 259 €
Aktíva 68 971 €
Vlastný kapitál 8 997 €
Kontaktné informácie
Email office@aktrading.sk
Phone(s) 0905384720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 43,984
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 43,984
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 43,984
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,898
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,839
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 716
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,037
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 59,882
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,737
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,694
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,259
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,145
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 717
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,908
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,736
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,325
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,763
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,084
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 33,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 71,821
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 55,169
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,923
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,583
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,169
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 28,124
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,275
C. Služby (účtová skupina 51) 8,417
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,076
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 514
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,763
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,348
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,276
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,951
M. Nákladové úroky (562) 1,590
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 361
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,951
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,299
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688394 DIČ: 2020348220 IČ DPH: SK2020348220
 • Sídlo: AK TRADING, Kolísková 1, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriela Choma Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 17.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gabriela Choma 6 639 € (100%) Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.03.2010Nové sidlo:
   Kolísková 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Choma Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Choma Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   16.03.2010Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   11.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   10.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   24.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   12.06.1997Nové obchodné meno:
   AK TRADING s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   11.06.1997Zrušené obchodné meno:
   AP TRADING s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   AP TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárskych technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05