Vytvoriť faktúru

Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I.
IČO 35688424
DIČ 2020309368
IČ DPH SK2020309368
Dátum vzniku 23 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I.
Moskovská 7
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 193 347 €
Zisk 11 449 €
Aktíva 143 062 €
Vlastný kapitál -54 040 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255571755, +421255571811
Fax(es) 0255571755
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 107,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 97,222
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 95,006
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,740
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 317
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,906
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 476
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,041
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 158,602
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,591
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -60,679
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,449
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 201,193
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 65,703
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 133,778
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,708
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,696
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,364
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 120,010
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,712
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 193,347
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 192,709
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 638
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 180,746
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,932
C. Služby (účtová skupina 51) 58,956
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 66,909
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,644
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 36,566
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,601
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 118,821
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 193
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -192
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,409
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,449
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688424 DIČ: 2020309368 IČ DPH: SK2020309368
 • Sídlo: Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I., Moskovská 7, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava 23.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Beata Kozmonová 5 643 € (85%) Jégeho 7 Bratislava
  Peter Kozmon 996 € (15%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava Vznik funkcie: 23.04.1996
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   11.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Peter Kozmon Jégeho 7 Bratislava
   10.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   23.04.1996Nové obchodné meno:
   Enterprise Resources International spol. s r.o., v skratke: E.R.I. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   tlmočnícke práce a preklady
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava