Vytvoriť faktúru

PRE SENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRE SENT
IČO 35688513
DIČ 2020323426
IČ DPH SK2020323426
Dátum vzniku 18 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRE SENT
Súťažná 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 347 581 €
Zisk 5 331 €
Aktíva 137 188 €
Vlastný kapitál 73 625 €
Kontaktné informácie
Email prenajom@present.sk
Phone(s) 0252442950, 0252450116
Fax(es) 0252450116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,426
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,426
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,426
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,392
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 42,719
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,357
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,528
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 119,818
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,156
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 945
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 42,241
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,331
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,662
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,280
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,468
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,880
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,940
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,966
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,682
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,914
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 347,581
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 669
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 345,324
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,588
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 340,271
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 84,982
C. Služby (účtová skupina 51) 140,991
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 74,562
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,264
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,725
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,353
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,394
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,310
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 120,020
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 240
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,077
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,746
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688513 DIČ: 2020323426 IČ DPH: SK2020323426
 • Sídlo: PRE SENT, Súťažná 10, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 18.04.1996
  Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01 18.04.1996
  Ing. Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 05.12.2007
  Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08 26.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Šrůtek 1 660 € (25%) Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
  Ing. Štefan Šutý 1 660 € (25%) Astrová 48 Bratislava 821 01
  Pavol Tvrdý 1 660 € (25%) Bratislava 821 07
  Ing. Mgr. Viera Šutá 1 660 € (25%) Súťažná 10 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.07.2012
   03.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.03.2011
   29.03.2011Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.04.1996
   Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.04.1996
   Ing. Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.03.2011
   28.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   24.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   23.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislava Šrúteková Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   PRE SENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie podujatí
   poradenstvo v oblasti odpadov, technológie vody a technológie vzduchu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, nestranná analýza, nákup a predaj chemických látok (s výnimkou jedov, žieravín, zvlásť nebezpečných jedov), poradenstvo v oblasti výroby a kvality buničín a papiera
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľská činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislava Šrúteková Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šrútek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05