Vytvoriť faktúru

K-MONTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K-MONTING
IČO 35688645
DIČ 2020339849
IČ DPH SK2020339849
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K-MONTING
Sliačská 10
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 252 869 €
Zisk 34 761 €
Vlastný kapitál -30 257 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244632382
Mobile phone(s) +421903705817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,470
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,470
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,470
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,956
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,693
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,343
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,426
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,760
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,296
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,296
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,696
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 26,007
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,761
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,666
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,840
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,920
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,021
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,275
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 624
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 830
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,076
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 252,869
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 164,885
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 69,984
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 206,556
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 106,038
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,455
C. Služby (účtová skupina 51) 79,183
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 337
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,225
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 385
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 933
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 46,313
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,193
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 82
XI. Kurzové zisky (663) 82
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,556
M. Nákladové úroky (562) 4,303
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,237
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,474
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 40,839
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,078
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688645 DIČ: 2020339849 IČ DPH: SK2020339849
 • Sídlo: K-MONTING, Sliačská 10, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01 20.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Botlík 9 296 € (100%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2012Zrušeny spoločníci:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.02.2004
   28.09.2005Nové sidlo:
   Sliačská 10 Bratislava 831 02
   27.09.2005Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   13.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.02.2004
   12.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   19.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   18.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   13.11.2000Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Noví spoločníci:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušené sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   K-MONTING s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnj techniky
   Noví spoločníci:
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   KT trade s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   KT trade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01