Vytvoriť faktúru

ASKPROM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASKPROM
IČO 35688653
DIČ 2020348253
IČ DPH SK2020348253
Dátum vzniku 11 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASKPROM
Saratovská 16
84102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 017 €
Aktíva 15 530 €
Vlastný kapitál 15 238 €
Kontaktné informácie
Email askprom@hotmail.com
Phone(s) 0940343677
Mobile phone(s) 0905609635, 0940343677
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,495
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,495
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 128
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,906
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 461
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,495
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,220
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 7,933
2. Ostatné fondy (427, 42X) 7,933
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,017
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,275
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 34
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,241
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 195
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 86
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,964
D. Služby (účtová skupina 51) 30
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,868
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 743
4. Sociálne náklady (527, 528) 13
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,964
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,057
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015