Vytvoriť faktúru

KRIŠTOF TOUR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRIŠTOF TOUR
IČO 35688726
DIČ 2020812651
IČ DPH SK2020812651
Dátum vzniku 22 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRIŠTOF TOUR
Vazovova 12
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 100 311 €
Zisk 477 €
Aktíva 12 798 €
Vlastný kapitál 11 622 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.kristoftour.sk/
Fax(es) 0903712534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,249
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,200
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,004
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,249
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,099
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 325
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,657
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 477
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,150
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 195
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,655
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 485
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 210
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 100,311
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 98,867
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,444
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 98,767
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 249
C. Služby (účtová skupina 51) 91,517
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,743
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,208
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,544
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,101
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 108
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 108
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -107
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,437
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688726 DIČ: 2020812651 IČ DPH: SK2020812651
 • Sídlo: KRIŠTOF TOUR, Vazovova 12, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ondrej Valentín Jiráskova 1002/10 Bratislava-Petržalka 851 01 03.11.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ondrej Valentín 3 254 € (49%) Jiráskova 1002/10 Bratislava-Petržalka 851 01
  Mgr. Silvia Oravská 3 386 € (51%) Bratislava-Petržalka 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Silvia Oravská Starhradská 3221/6 Bratislava-Petržalka 851 05
   29.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Bc. Silvia Valentínová Jiráskova 1002/10 Bratislava-Petržalka 851 01
   25.11.2011Nové sidlo:
   Vazovova 12 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Bc. Silvia Valentínová Jiráskova 1002/10 Bratislava-Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Valentín Jiráskova 1002/10 Bratislava-Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 03.11.2011
   24.11.2011Zrušené sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Valentín Trnavská 23 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Valentín Trnavská 23 Bratislava 831 04
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ondrej Valentín Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Štefan Valentín Trnavská 23 Bratislava 831 04
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Valentín Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Štefan Valentín Trnavská 23 Bratislava 831 04
   22.04.1996Nové obchodné meno:
   KRIŠTOF TOUR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   leasing a prenájom strojov a zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   obstarávateľské, poradenské, sprostredkovateľské a konzultačné služby v rozsahu predmetu podnikania
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ondrej Valentín Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Štefan Valentín Trnavská 23 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Valentín Trnavská 23 Bratislava 831 04