Vytvoriť faktúru

HYDROMETRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROMETRA
IČO 35688742
DIČ 2020916315
IČ DPH SK2020916315
Dátum vzniku 25 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROMETRA
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 520 €
Zisk -14 563 €
Aktíva 9 403 €
Vlastný kapitál 8 690 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905127488
Mobile phone(s) 0905127488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 361
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,814
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,208
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,905
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,701
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,175
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,360
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,564
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,563
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,535
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,060
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,475
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 893
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,434
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,676
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,520
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 463
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,640
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,417
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,859
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,174
C. Služby (účtová skupina 51) 8,253
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,150
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 758
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,056
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,062
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 5,190
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 216
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,339
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,676
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 264
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 264
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -264
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,603
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,563
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688742 DIČ: 2020916315 IČ DPH: SK2020916315
 • Sídlo: HYDROMETRA, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrea Tencerová Budatínska 3687/12 Bratislava - Petržalka 851 05 04.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Sabol 1 328 € (20%) Štiavnické Bane 969 81
  MTS Slovakia, s.r.o. 5 311 € (80%) Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Tencerová Budatínska 3687/12 Bratislava - Petržalka 851 05 Vznik funkcie: 04.11.2014
   18.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 07.03.2014
   30.07.2014Zrušeny predmety činnosti:
   konštrukčné práce
   18.03.2014Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sabol Štiavnické Bane 429 Štiavnické Bane 969 81
   MTS Slovakia, s.r.o. Budatínska 12 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 07.03.2014
   17.03.2014Zrušené sidlo:
   Romanova 23 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   27.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   26.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   15.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   25.04.1996Nové obchodné meno:
   HYDROMETRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 23 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   meranie prietokov vody
   poradenstvo v oblasti hydrológie a hydrauliky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   konštrukčné práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02