Vytvoriť faktúru

Manager & Marketing Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Manager & Marketing Service
IČO 35688777
DIČ 2020897681
IČ DPH SK2020897681
Dátum vzniku 26 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Manager & Marketing Service
Brančská 3
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 166 €
Zisk -3 286 €
Aktíva 5 576 €
Vlastný kapitál 3 570 €
Kontaktné informácie
Email mamservice@mamservice.sk
Phone(s) 0220661402
Mobile phone(s) 0907715096
Fax(es) 0255573457
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,544
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,537
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,488
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,490
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -2
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,544
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 284
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 916
2. Ostatné fondy (427, 42X) 916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,985
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,278
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,263
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,286
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,260
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,260
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 300
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 498
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,166
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 498
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,668
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,410
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 282
D. Služby (účtová skupina 51) 2,189
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,939
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,244
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,973
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,326
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,286
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688777 DIČ: 2020897681 IČ DPH: SK2020897681
 • Sídlo: Manager & Marketing Service, Brančská 3, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Viera Štefancová výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05 28.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Viera Štefancová 10 624 € (80%) Brančská 3 Bratislava 851 05
  Petra Štefancová 2 656 € (20%) Brančská 3 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.02.2000
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Viera Štefancová - výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.02.2000
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.02.2000
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   PhDr. Viera Štefancová - výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05
   10.07.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   Manager & Marketing Service, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brančská 3 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   PhDr. Viera Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   PhDr. Viera Štefancová - výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   FACTS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Polláková Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Polláková - výkonný riaditeľ Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   FACTS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov-prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, školení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Polláková Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Eva Polláková - výkonný riaditeľ Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04