Vytvoriť faktúru

STAV CONTACT plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAV CONTACT plus
IČO 35688793
DIČ 2020323327
IČ DPH SK2020323327
Dátum vzniku 26 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAV CONTACT plus
Lesná 5467/8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 702 €
Zisk -448 €
Aktíva 20 514 €
Vlastný kapitál 18 987 €
Kontaktné informácie
Email karol.hochschorner@stavcontact.sk
Phone(s) 0244454002
Mobile phone(s) +421904605166
Fax(es) 0244455002
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,528
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,528
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,876
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,243
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 77
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,166
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,771
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,434
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 594
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,649
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -448
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,337
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,337
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 90
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,247
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,702
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,869
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,833
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,100
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 8,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,209
C. Služby (účtová skupina 51) 6,459
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 398
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 871
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 602
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,026
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 90
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 512
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -448
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016