Vytvoriť faktúru

VAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VAN
IČO 35688831
DIČ 2020355557
Dátum vzniku 23 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VAN
Tupolevova 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 956 €
Aktíva 48 €
Vlastný kapitál -706 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 593
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 593
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 593
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -383
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,279
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,984
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,956
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 976
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 976
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,358
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,358
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,358
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 118
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,476
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4251337.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015